« Úvod | Překonejme omezující ú... »

Pozvánka na veľmi zaujímavé stretnutie (13. – 14.8. 2010)


Uplynul ďalší rok a s naplnením blížiaceho sa leta nás čaká opätovná príležitosť stretnúť sa spolu na V. ročníku Letného popradského stretnutia. Jeho hlavným zmyslom bude slobodné spoločné stretnutie sa všetkých jednotlivcov, ktorých duchovne spája túžba prežívať život v súlade so Zákonmi Stvorenia, v ktorých je zakotvená dokonalá a spravodlivá Božia Vôľa.

Všetkým zúčastneným to má priniesť možnosť vzájomného obohatenia, ktoré si môžeme sprostredkovať, hoci i samotnou tichou prítomnosťou, ak v nás bude skutočne planúť čistá láska a neskonalá túžba po blízkosti Svetla.

Do akej miery sa nám podarí naplniť obsah týchto slov je vždy závislé od prístupu každého jedného účastníka; predovšetkým od toho, čo dokáže každý sám za seba priniesť v sebe ostatným v podobe ušľachtilosti svojho jednania a vystupovania. Tiež od toho, nakoľko dokáže každý hľadať v druhom človeku hodnoty, ktoré vytvárajú a upevňujú pravé priateľstvo.

Máme úprimnú radosť, že dosiaľ sa nám podarilo priniesť na Letné popradské stretnutia prevažne len všetko dobré a povznášajúce čo nás spája a tým sme dali spoločným stretnutiam pravý zmysel.

Aj tento rok prijali pozvanie na naše stretnutie prednášajúci, ktorí sú viac či menej známi svojim úsilím o život podľa spomínaných Zákonov Stvorenia a ktorí sa snažia k takémuto životu pomáhať aj iným ľuďom. Veríme, že prednáška každého prednášajúceho naplní očakávania vysokej duchovnej úrovne a posilní náš vzťah k Pravde, ktorá bola na Zem prinesená pre našu duchovnú záchranu.

Za úplnú správnosť obsahu jednotlivých prednášok programu sa vopred nemôžeme bezvýhradne zaručiť. Preto sa od každého účastníka prednáškového stretnutia očakáva, že bude samostatne a prísne skúmať obsah všetkého počutého, nakoľko len toto skúmanie je meradlom rýdzosti zodpovedného prístupu.

Taktiež chceme upozorniť, že niektorí prednášajúci, ktorí prijali na stretnutie pozvanie, nepatria k členskej základni nášho združenia a pôsobia od neho celkom nezávisle.

Program

13. august 2010 /piatok/

Spoločná výprava do Nízkych Tatier

Náplňou tohto dňa bude snaha obnoviť spojenie ľudí so svetom prírodných bytostí, ktoré poznali naši dávni predkovia. Spoločne sa vydáme za týmto účelom na jeden významný vrch v pohorí Nízkych Tatier, ktorý je právom opradený národnými piesňami a básňami.
Ak budete mať čistú vôľu zúčastniť sa tejto cesty spolu s nami a svet prírodných bytostí Vám nie je ľahostajní, budete srdečne vítaní.

Je však potrebné, aby ste sa za týmto účelom nahlásili na kontaktné údaje, uvedené na konci pozvánky. A to buď telefonicky, alebo e-mailom. Na požiadanie Vám bude pred uskutočnením výpravy poslaný aj bližší časový harmonogram tohto dňa spolu s inými potrebnými pokynmi.

Vnútorná schopnosť nechať sa poučiť prírodou a múdrosťou, ktorá je v nej zakotvená, je samozrejme nevyhnutnou podmienkou, ktorá musí byť splnená zo strany každého účastníka našej výpravy.

Svet prírodných bytostí čaká na pravé precitnutie ľudí vo vzťahu k prírode a svoju vôľu prejavuje formovaním krásy prírodných útvarov, ale i ťažkými prírodnými katastrofami. Vždy podľa duchovného stavu ľudí. Dokážme precitnúť, kým je čas a zachráňme mnoho dobrého, čo nám príroda s láskou ponúka.

14. august 2010 /sobota/

Sobota bude prednáškovým dňom, na ktorom odznejú nasledovné prednášky:

Karol Slančík: Božia sila lieči a uzdravuje

Prof. Jozef Sipko: Etnokultúrny základ jazyka

Roman Mišovie: Neviditeľný svet – viditeľné následky

Ing. Milan Igor Chovan: Nové tituly v literárnej tvorbe o bytostných

Eduard Hurta st.: Podnikateľský systém Tomáša Baťu

Mgr. Martin Valentovič: Ľudská spoločnosť v hlbších súvislostiach

MUDr. Ivan Rusnák: Pohyb – Zákon Stvorenia a zdravie

Mgr. Milan Šupa: Nadčasová aktuálnosť zásadných duchovných právd

Tomáš Lajmon: Duchovný stav Zeme a naša budúcnosťPrihlásenie

Ak máte záujem zúčastniť sa na stretnutí, môžete sa záväzne prihlásiť na:

zdruzenie@pre-ludskost.sk

Tel.: 0944-176 829

Pon-Pia 18:00–20:00 hod.

V záujme dobrej organizácie stretnutia Vás prosíme prihlásiť sa do 31. 07. 2010, ale samozrejme bude sa dať prihlásiť i po tomto termíne.Vstupné / účasť na prednáškovom dni: 17,00 EUR (vrátane obeda a občerstvenia).

Poplatok treba zaslať až po prihlásení sa poštovou poukážkou na adresu:

SOZ pre posilňovanie mravov a ľudskosti

P. O. Box 21

058 01 Poprad

Možnosť ubytovania

Každý záujemca o ubytovanie sa bude musieť ubytovať individuálne.

Ponúkame Vám nasledovné možnosti:

1. Hotel TATRA

Kontakt na recepciu: 052 787 17 00, 01

2. Hotel Slávia

Kontakt na recepciu: 0918 39 23 03

Uvedené miesta sú dostupné, nachádzajú sa neďaleko centra mesta. Odporúčame Vám, aby ste si v záujme plynulého priebehu stretnutia objednali ubytovanie čo najskôr. V prípade potreby či nejakých ťažkostí sa môžete na nás obrátiť. Radi Vám v rámci možností pomôžeme.

Ďalšie informácie, súvisiace s témami jednotlivých prednášok i prednášajúcimi budú dodatočne doplnené v ďalšej aktualizácii pozvania na našej stránke. Súčasťou bude tiež malá fotogaléria z predchádzajúcich ročníkov.

www.pre-ludskost.sk

01.08.2010 14:07:28 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se