« Úvod | Překonejme omezující ú... »

Biblické zjavenie nie je Bibliou ukončené!

Jednou z najneuveriteľnejších a najúžasnejších skutočností je, že takzvané biblické zjavenie, ktoré považujú kresťania za ukončené, v skutočnosti ukončené nie je!


V evanjeliách nachádzame časté zmienky o tom, ako učeníci nerozumeli mnohému, čo im Pán hovoril. Ten si neraz povzdychol: Ešte aj vy mi nerozumiete?

Kristus nám prišiel ukázať cestu k Svetlu a ľuďom vo svojej dobe daroval to najpotrebnejšie k tomu, aby mohli duchovne napredovať.

Zároveň však jasne videl, trebárs i na spomínanej nechápavosti vlastných učeníkov, že vzhľadom k ich vtedajšej duchovnej nezrelosti im nebude môcť sprostredkovať úplne všetko, čo by mohol a chcel – celú Pravdu. Sprostredkovanie plnej Pravdy muselo zostať z tohto dôvodu vyhradené až budúcej dobe, keď ľudia, dodržiavajúc jeho učenie, duchovne viacej dozrejú.

Preto bol nútený rieknuť svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli /nepochopili/. Keď príde on, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť.“

Je nesmiernou chybou kresťanského sveta, že tieto slová neboli pochopené správne a že s veľkou radosťou nebol očakávaný príchod Kristom zvestovaného Ducha Pravdy. Ten má totiž ľuďom sprostredkovať úplne všetko – celú Pravdu, ktorú im pred 2000 rokmi pre ich nezrelosť nemohol darovať už Ježiš.

Tento Duch Pravdy má teda zavŕšiť biblické zjavenie a zároveň znovu spriechodniť cestu k Svetlu, ktorá bola medzičasom samotnými kresťanskými cirkvami opäť zasypaná presne tak isto, ako bolo za čias Ježiša ľuďmi prekrútené a pokrivené Mojžišovo posolstvo.

Všeobecne zaužívaný, cirkevný výklad, že príchod Ducha Pravdy je totožný s vyliatím Ducha Svätého, ktoré sa uskutočnilo 40 dní po Ježišovej smrti je z tohto dôvodu absolútne nesprávny. Takéto tvrdenie je nepochopením a nelogickým spojením dvoch rozdielnych dejov.

Vyliatím Ducha Svätého 40 dní po Mesiášovej smrti boli v skutočnosti jeho učeníci obdarovaní silou k ich ďalšiemu, verejnému pôsobeniu – k šíreniu Ježišovho učenia.

Príchod Ducha Pravdy tým nemohol byť naplnený, pretože ten zostal vyhradený ďalekej dobe, keď ľudia viacej duchovne dozrejú a stanú sa schopnými zniesť, čiže pochopiť jeho Posolstvo.

Po 40 dňoch nebol teda na učeníkov vyliaty žiaden Duch Pravdy, prostredníctvom ktorého by sa zo svojej predchádzajúcej duchovnej nezrelosti, nad ktorou si tak často povzdychol Ježiš, stali zrazu, vo veľmi krátkej dobe, ako šibnutím čarovného prútika duchovne zrelými.

Ducha Pravdy nemožno teda v nijakom prípade stotožňovať s vyliatím Ducha Svätého na Turíce. Ide totiž o celkom konkrétnu osobu, ktorá má priniesť ľuďom poznanie plnej Pravdy v dobe, keď budú duchovne zrelší.

A tá doba je tu! Kristov prísľub sa naplnil a Duch Pravdy prišiel na túto zem. Priniesol ľuďom Slovo, v ktorom im daroval celú Pravdu a ukázal priamu a jasnú cestu k Svetlu. Zostáva iba na nás samotných, aby sme tohto posla a jeho Slovo dokázali spoznať.

Skúsme si však predstaviť, že by Ježiš Kristus prišiel v dnešnej dobe na zem znovu, ako obyčajný človek v ľudskom tele. Že by znovu tak, ako pred 2000 rokmi, neprišiel z vnútra cirkevnej organizácie, ale súčasnou terminológiou vyjadrené – z laického prostredia a že by začal opäť prísne a nekompromisne poukazovať na všetko to nesprávne, čo sa nachádza v učení i štruktúre kresťanských cirkví.

Položme si otázku, či by aj v súčasnosti nedopadol presne tak isto, ako pred 2000 rokmi, keď ho okrem iného aj z týchto dôvodov najviac znenávideli práve vtedajší cirkevní hodnostári? Je veľmi pravdepodobné, ba takmer isté, že by sa všetko zopakovalo, iba ukrižovanie by sa samozrejme nekonalo, ale hľadali by sa cesty znemožnenia a odpísania jeho osoby primerané súčasnej dobe.

A čo obyčajní ľudia? Keby prišiel v súčasnosti na zem Kristus, dokázali by v tom obrovskom množstve rôznych informácií, dezinformácií, poloprávd a názorov rozpoznať veľkosť jeho osoby a jeho učenia? Dokázali by rozpoznať Božie Posolstvo vo svojich každodenných starostiach o prácu, o rodinu, v boji o holé prežitie, alebo naopak, v dychtivosti po nadobúdaní čoraz väčších majetkov, či peňazí? Dokázali by ho rozpoznať vo svojom zahltení rozmanitou filmovou a hudobnou produkciou, v zahltení internetom, bulvárnymi časopismi, športovými a rôznymi inými voľnočasovými aktivitami? Vo svojom zahltení všetkým tým, čo považujú za tak mimoriadne dôležité?

Vskutku, keby prišiel Ježiš Kristus medzi nás dnes, mal by to asi omnoho ťažšie, ako pred 2000 rokmi a jeho osoba i jeho učenie by pravdepodobne zostalo takmer nepovšimnuté.

Takáto je žiaľ reálna situácia, avšak je to práve dnešná doba, v ktorej má dôjsť k zavŕšeniu biblického zjavenia a k príchodu samotným Ježišom Kristom zvestovaného Ducha Pravdy, ktorý má priniesť poznanie plnej Pravdy ľudstvu na planéte Zem. Koľkí z nás ale dokážu v zmätku a chaose dnešnej doby nájsť a rozpoznať veľkosť jeho Posolstva?

M.Š. priaznivec stránky : www.ao-institut.cz

14.05.2009 16:53:04 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se