« Úvod | Překonejme omezující ú... »

Osmičky a český národ

Z pohledu duchovního vědění o číslech je známé, že číslo osm je číslo ducha. Jestliže vezmeme v úvahu, že zásadní zlomové prožitky českého národa, ruku v ruce s národem slovenským, přicházely ve dvaceti a desetiletých cyklech osmičkových koncovek, pak zcela zřejmě tento cyklus vypovídá o vrcholech duchovního prožívání a zrání obyvatelstva české a krátkodobě i slovenské země v jejich společném soužití.


Vezmeme-li za základ jednotlivé rytmy desetiletí, pak můžeme pozorovat, zejména v minulém století, zásadní vysvědčení nedostačující duchovní zralosti obyvatelstva Československa.


Rok 1918 (28.10.) - vznik Československého státu - zvolení demokratického ústavního systému bez silného mandátu vládce či krále země. (Tuto vůdčí osobnost však v čase svého prezidentského mandátu plnocenně duchovně zastupoval prezident T.G.Masaryk; *7.3.1850, †14.9.1937, prezidentem od
14.11.1918 do 14.12.1935.)


Rok 1938 - Mnichovská dohoda - uzavřena 29.9.1938 - podvod okolních evropských zemí na Československém státu. Tento děj nastal, když úlohu prezidenta již zastupoval Edvard Beneš, jehož je možné považovat sice za vynikajícího diplomata, nikoliv však za přirozeného duchovně povolaného vládce. (Zvolen do funkce 18.12.1935 - abdikoval po Mnichovské dohodě 22.10.1938. Po válce opět zvolen 28.10.1945 - abdikoval 7.6.1948.)


Toto období znamenalo ve skutečnosti vyjádření duchovního propadu obyvatelstva, neboť již v tuto dobu Světlo nabízelo svoji záchranu celému lidstvu na Zemi. Obyvatelstvo Československa však již v tu dobu upřednostňovalo hmotný, materiální zájem před zájmem duchovním.


Rok 1948 - duchovní vzestup, který mohl nastat utrpením prožité 2. světové války vyvolané chtěním temna, se nedostavil a již v nejbližších letech 1946 a 1947 obyvatelstvo naznačilo směr, který byl ryze hmotného rozměru v naplňování životních tužeb.


Prezident Beneš vzápětí umírá 3.9.1948 (na prezidentský úřad abdikoval 7.6.1948) a novým prezidentem se 14.6.1948 stal Klement Gottwald se svými hrubě komunistickými představami o smyslu života na Zemi.


Rok 1968 - dvě desetiletí trvalo obyvatelstvu, než prohlédlo slepou cestu, ukrývající se v komunistických myšlenkách a návodech na řízení země.


Duchovní vzestup se začal rodit již na sklonku let padesátých. (V roce 1958 tento rozmach kupříkladu naznačoval úspěch na světové výstavě EXPO 58.)


Přesto probuzení ducha nenastalo v takové míře, aby mohla vystoupit v roce 1968 viditelná ochrana Světla československé země před znesvobozujícím temnem z okolí. (Atak nastal 21.8.1968 armádami států SSSR, Bulharska, Maďarska, NDR a Polska.) Příliš mnoho obyvatelstva totiž opět začalo v původním duchovním probuzení hledat osobní zištné cíle ve výhledu na budoucnost. Stržení všech ideí atakem temna se potvrdilo ve slabosti diplomacie, která se projevila opět zoufalou nedostatečností na místě vládce země – prezidentem byl Ludvík Svoboda (zvolen 30.3. 1968 - odvolán 29.5.1975).


Rok 1978 a 1988 - jen velmi poznenáhlu se pozvedala vůle lidí k osvobození v následujících 20 letech. Ze zdánlivě zcela rozleptaných nadějí na smysluplný život (období normalizace) se zrodila zejména v mladé generaci na konci osmdesátých let větší odvaha k vyjádření odmítnutí trvajícího stavu.


Rok 1988 byl rokem stále většího pnutí v probuzení duchovních ideálů. Důležitá příprava, která se v tomto roce odehrála v mnoha jemných a neviditelných vláknech, mohla pak nakonec za nazrálých vnějších podmínek zcela prorazit na povrch do každodennosti hrubohmotného světa.


Rok 1989 - přinesl po předchozích propadech ve zkouškách českého národa ojedinělý záblesk a výhled na možnost dalšího duchovního vzestupu.


Rok 1989 - 2008 - to vše se však záhy začalo opětně propadat do zapomnění a možno říci, že český národ, jak po deseti letech v roce 1998 tak také i v letošním roce, v roce 2008 po uplynutí téměř dvaceti let od roku 1989, opět zcela propadl v dekádovém cyklickém vysvědčení svého duchovního úsilí.


Jak to vše vypadá, nacházíme se dnes duchovně na stupni odpovídajícím právě roku 1938! Zdánlivé hmotné zabezpečení s možností užívání si práv a svobod demokratického státu se slabým stávajícím prezidentem, jehož duchovní hodnoty nejsou o nic dále než hodnoty prezidenta Beneše.Dnes však žijeme ve zcela jiné době než před sedmdesáti či čtyřiceti roky! Žijeme v době velikého duchovního dění, které dávní proroci nazývali Božím soudem pro lidské pokolení na Zemi! Jaké to s námi bude za 10 let?


Rok 2018 je nesmírně vzdáleným pro všechny výhledy, ovlivňované současným vnímáním světa. Jak se vše jeví, je dosažení roku 2018 podmíněno pro lidstvo, tedy i pro obyvatele České země, nejprve nutným přerodem v duchovním úsilí. Česká země přitom má nesmírnou duchovní odpovědnost v zaslíbení předcházet všechny ostatní národy na Zemi.


Je vůbec možné toho dosáhnout s tím, jací dnes jsme?


Letošní rok má do svého konce nyní ještě více než 4 měsíce. Mnohé tak může ještě napovědět právě ve svém závěru.


Číslo osm je symbolem ducha - je možné jej plně využívat ke vzestupu, nebo také zcela promarnit v honbě za nicotnostmi! To vše je skutečně v rukou naší svobodné vůle, v rozhodování nás samotných!


Zdroj: www.ao-institut.cz

28.08.2008 17:51:56 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se