« Úvod | Překonejme omezující ú... »

Otevřete oči Slováci! Protestovali jste za cizí zájmy!

Bratislavské hotely byly plny zahraničních turistů. To jest, profesionálních zahraničních štváčů a manažerů barevných revolucí, přicházejících jako supi na národy, jejichž vlády potřebují rozbít a dosadit za ně západním zájmům poslušné poskoky. A takzvaní slušní lidé se dali k takovému něčemu propůjčit svou přítomností na náměstích.

Ochráníme nevládní organizace! Už jen tato jediná věta z plamenných projevů takzvaných osobností na náměstí SNP v Bratislavě v pátek 16.3. by měla donutit každého myslícího člověka, aby zpozorněl. Kdo je totiž schopen nahlédnout trochu hlouběji pod povrch, musí si přece uvědomit, že každý zpívá pouze píseň toho, koho chléb jí!

No a nevládní organizace jsou z větší části financovány právě ze západu. A přestože vyvíjejí také pozitivní činnost, tato pozitivní činnost je v podstatě jenom zástěrkou na to, aby v daném národě a v dané společnosti mohly v skrytu uplatňovat skutečné záměry svých chlebodárců, které mají jen málokdy na zřeteli prospěch daného národa. Téměř vždy je to v jeho neprospěch a začíná to nejdříve ovládnutím veřejného mínění, pak společenského dění, následně dění politického, a nakonec vše směřuje k úplnému ovládnutí ekonomiky a hospodářství. Pokud totiž západ vráží své peníze do nevládních organizací, právem očekává, že se mu jeho investice mnohonásobně vrátí. A vrátí se mu vždy prostřednictvím svržení staré, nespolupracující vlády a nastolením nové, západním zájmům poslušné vlády.

Pokud tedy někdo křičí na náměstí, že bude chránit nevládní organizace, ve skutečnosti křičí, že bude chránit zájmy západních mocností, které tyto organizace prosazují. Zájmy, které jsou v náš neprospěch, ale všechno navenek vypadá tak, že je to v náš největší prospěch a že západ je naším největším přítelem při prosazování dobra, demokracie a lidských práv. A davy jdou slepě proti vlastnímu národu.

"Není většího otroka jako je ten, který si ve svém zotročení myslí, že je svobodný," řekl Johann Wolfgang von Goethe. Ve vztahu k protestům za slušné Slovensko lze parafrázovat Goethe slova asi tak, že není většího otroka, jako toho, který sám bojuje za zájmy svých otrokářů.

A proti skutečným zájmům vlastního národa jdou také všechny mainstreamová média, protože také oni jsou v rukou západních vlastníků a proto také oni zpívají píseň toho, koho chleba jedí. Proto tato média celkem logicky nemohou bojovat za skutečné dobro slovenského národa, ale jedině za zájmy a dobro těch, kteří je vlastní. I když se samozřejmě budou neustále bít do prsou, jak jim nadevše jde o dobro národa. Ale to je opět jenom kamufláž!

A masy, davy, místo toho, aby hlouběji uvažovali o všech těchto skutečnostech, naivně věří tomu, co se jim hlásá z řečnických tribun a čím jsou neustále každodenně mediálně ovlivňováni.

A tento promyšlený postup rozeštvávaní a polarizování společnosti, směřující k protestům, demonstracím a násilnostem, zaměřeným proti vládě daného státu, která nevyhovuje západním mocnostem, tento promyšlený a efektivní postup, spouštějící takzvané oranžové revoluce, byl úspěšně uplatněn v mnoha zemích, jako je třeba Libye, nebo Ukrajina. No a nyní jsme ho zažili také na Slovensku.

Bývalý premiér Robert Fico hovořil na začátku protestů zcela otevřeně o tom, že scénář dění, které nastalo po vraždě novináře a jeho partnerky není připraven doma, ale v zahraničí. A jelikož premiér slovenské republiky má jistě přístup k informacím, které běžní lidé nemají, jeho slova musela být nutně něčím podložena.

Prezident Kiska, jako věrný přítel západu takové vidění situace samozřejmě popřel a doslovně řekl: "Tyto protesty nebudeme nazývat pokusem o převrat, řízeným ze zahraničí. Nebudeme kolem občanů šířit konspirační teorie a tím jich dehonestovat."

Vše je ale úplně jinak, protože občané byli naopak dehonestovaní tím, že neznali pravdu a ve své naivní představě boje za vlastní zájmy požadovali předčasné volby, které však v první řadě požadoval západ, aby si prostřednictvím nové vlády upevnil své mocenské postavení na Slovensku.

A za účelem dosažení tohoto cíle se situace postupně vyhrocovala až do žhářství a vyhrožování, jak o tom informuje deník "Pravda" ze dne 17. března 2018 ve svém článku s názvem: "Napjatá situace přerůstá do výhrůžek a násilí".

Píše se v něm, že na základě výhrůžek jeho vlastní osobě, jakož také jeho rodině musel požádat předseda koaličního Mostu-Híd Béla Bugár o policejní ochranu. Někdo podpálil žilinské sídlo strany Směr a bratislavskou centrálu strany Most-Híd hlídali policisté. Řízená nenávist vůči nynější koalici tedy stále rostla, a postupně se začínali projevovat snahy dohnat současné protivládní protesty na Slovensku do stadia oranžové revoluce ukrajinského typu.

Vraťme se však zpět ke konspiraci, kterou pan prezident Kiska zavrhuje a zesměšňuje, jakoby vůbec neexistovala.

Již před 2000 lety řekl Kristus zákoníkům a farizeům, to jest tehdejší elitě židovského národa, že jsou jako nabílené hroby. Zevně sice honosné a velkolepé, ale uvnitř plné nejrůznější nečistoty.

Tato slova jsou přece jasným svědectvím toho, že elity našeho světa ve většině případů v historii měli, a až dosud mají dvojí tvář. Že mají tu vnější a příjemnou, všechna ta slova o demokracii a lidských právech, avšak ve skutečnosti se za ní skrývá ta nejnižší černota a nečisté úmysly. Tato Kristova slova jsou vyjádřením konspirativní podstaty světa bohatých, mocných a vlivných. Jsou projevem jejich dvojakosti, kterou pokud nebereme na zřetel, musíme se stát nutně její obětí, protože jsme naivně uvěřili, že určitým kruhům jde o naše dobro, zatímco ve skutečnosti jim jde jen o naše ještě větší zotročení, ovládnutí, podmanění a okradení.

Oprávněná nespokojenost lidí s nedostatky ve společnosti a v politice, a jejich legitimní snaha o zlepšení poměrů byla tedy žel organizátory protestních shromáždění za slušné Slovensko, opozicí, nevládními organizacemi a mainstreamovýma médii zneužívána k dosažení nekalých cílů, kterými je ještě větší rozkradení, zotročení a ovládnutí Slovenska západem, prostřednictvím západu nakloněných opozičních stran a jejich nové vlády po předčasných volbách. Jedině z tohoto důvodu bylo všechno směrováno do předčasných voleb. Byl to jenom boj o moc a geopolitický vliv.

Ano, vláda Roberta Fica měla své chyby! Ale myslíte si, že ta nová, složená z opozičních stran by je neměla? Pokud si to myslíte, velmi se mýlíte, protože také oni by měli své kauzy, jenomže ze strany západu, kterému by otrocky sloužily, by nevznikla nikdy potřeba svrhnout jejich vládu oranžovou revolucí tak, jako vládu Roberta Fica, která nebyla západním zájmům po vůli, protože jinak by se toto všechno nedělo. Byla to totiž vláda, která navzdory všem svým chybám přece jen hájila zájmy Slovenska. A to do takové míry, že se stala západu trnem oku a musela být svržena. A k tomu ve své bezbřehé naivitě dobře posloužili davy, zmanipulované mainstreamem, nevládními organizacemi a opozicí.

Současná opozice nemá co velmi Slovensku nabídnout a už vůbec nepředstavuje nějaký vyšší morální kredit, než měla vláda Roberta Fica. Západu je to však úplně jedno, jako mu to bylo jedno třeba v případě diktátora Pinocheta. Je mu jedno, kdo bude u moci a nakolik je morální, jen ať věrně slouží západním zájmům a jde proti vlastnímu lidu.

Ale nám by to přece jedno být nemělo! My se přece nesmíme dát nikdy naivně zmanipulovat do protestů za něco, co se nakonec obrátí proti nám, protože to v podstatě od samého začátku bylo proti nám zaměřené. Současná opozice, dychtící po moci a plná nenávisti vůči vládě Směru, spolu s nevládními organizacemi, meinstramovými médii a organizátory protestů za slušné Slovensko neustále a navzdory všem dosavadním ústupkům protlačovala předčasné volby, které měly být jakýmsi společným koncentrátem bezohledných západních zájmů a jejich vlastní touhy po moci. A tohoto cíle mělo být dosaženo i za cenu destabilizace a majdanizace Slovenska.

Milí slušní lidé! Chcete opravdu spravedlivou vládu a spravedlivou společnost? Potom se především usilujte být spravedlivými ve svých vlastních životech, protože jedině spravedlivému se může dostat spravedlnosti!

Milí slušní lidé, chcete opravdu čestnou vládu s čistýma rukama? Pokud ano, pak se sami usilujte být čestnými a mít čisté ruce, protože jenom čestným lidem s čistýma rukama se může dostat čestnosti.

Milí slušní lidé! Žádáte spravedlnost, ale jste vy sami spravedlivými, nebo se o to alespoň snažíte? Neboť vždy můžete nakonec dostat jenom to, co si zasloužíte!

Požadujte čisté ruce? Ale máte vy sami čisté ruce? Neboť vám samotným se může dostat vždy jen toho, co si zasloužíte!

Neboť nad všemi vášnivými řečnickými projevy, touhami a požadavky davů stojí vyšší zákony, které nám vždy nadělují pouze to, co nám náleží.

Jak se totiž do lesa volá, tak se lesa ozývá! Co tedy do zákonů tohoto univerza svým jednáním, myšlením a hodnotami vložíme, přesně to se nám nakonec v celkem konkrétní podobě vrátí. A to také v případě charakteru naší vlastní vlády! Charakter naší vlády totiž nelze vykřičet, vyprotestovat a vydemonstrovat na náměstích, protože její charakter bude vždy jen odrazem a zrcadlem charakteru nás samotných. Na toto pamatujte!

PS. Na Slovensku se stala impulsem ke svržení pro západ nepohodlné vlády vražda novináře. Její bezohledným zneužitím dostala opozice, nevládní organizace a mainstreamová média emocionálně rozvášněné davy do ulic a nasměrovala je na svržení vlády a dosažení předčasných voleb. V Čechách zase nevládní organizace svou propagandou na školách poštvaly ještě nesvéprávnou mládež do ulic, aby protestovala proti západu nepohodlnému prezidentovi Zemanovi a Babišovi.

Z tohoto pohledu je tedy zásadním omylem křičet na náměstích, že budeme chránit nevládní organizace. Chránit bychom měli především vlastní národ před rozkladným vlivem nevládních organizací, které, financované z cizích peněz, prosazují tyto cizí zájmy pod pláštíkem dobra, humanismu a demokracie. A to jak na Slovensku, tak i v Čechách.

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spolupráci s M.Š

22.03.2018 18:50:35 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se