« Úvod | Překonejme omezující ú... »

Ztráta citu pozemského lidstva

Hlavní příčinou všech tragédií a hrůz, které se udály na naší zemi byl nedostatek citu v lidech. Kdyby totiž lidé v každé době dokázali upřednostnit cit a to citové v sobě, musel by se nutně eliminovat ten obrovský počet vražd, válek a mnohačetných jiných druhů utrpení, které doprovázelo celou dlouhou historii naší civilizace. Citoví a cituplní lidé by prostě nebyli schopni takové nelidskosti a necitlivosti.

Jen se například podívejme na světové dění v minulém, „moderním“ 20. století s jeho dvěma světovými válkami, v historii lidstva dosud nevídaných rozměrů, když jen v té druhé z nich bylo zahubených tolik lidí, kolik ve všech válkách během celé historie lidstva. No a v 60. letech téhož století stál svět pouze na krůček od atomového konfliktu, který by znamenal záhubu života na této planetě.

Hle, čeho je schopen rozum, na který jsme dnes tak velmi pyšní. Rozum, který převzal plnou vládu v člověku a to citové odsunul hluboko do pozadí.

Skutečný, pravý člověk je však bytostí citu! Skutečný a pravý člověk je opakem dnešního chladného, ​​vypočítavého a rozumového robota, žijícího na naší planetě.

Tohoto rozumového robota, vzhledem se podobajícího na lidskou bytost totiž vůbec nelze považovat za plnohodnotného člověka. Je to jen slepý živočich, v konečném důsledku usilující pouze o vlastní zničení, jakož i o zničení celé planety, na které žije.

Jak se však stát opět pravým a skutečným člověkem, to nám už před 2000 lety ukázal Velký Učitel. Byl jím Ježíš, nabádající k lásce k bližnímu, jako k sobě samému. Nabádající, nikdy nedělat jiným to, co nechceme, aby jiní dělali nám. Vybízející přistupovat k jiným lidem tak, jak chceme, aby jiní lidé přistupovali k nám.

Byl to však opět právě rozum, který strhl toto učení hluboko dolů a černým závojem znovu zahalil jedinou cestu člověka k duchovní svobodě a k dosažení pravé lidskosti.

A proto dnes, v době maximálního rozumového zmatku, podobajícího se úplné slepotě, v době kdy se pyšné lidstvo potácí na okraji záhuby byla lidem, jako jediná možnost záchrany opět darována skutečná Pravda. Pravda o životě, o stvoření a o cestě, kterou musí každý z nás jít, aby se mohl stát plnohodnotným člověkem. Pravda, stojící nad všemi církvemi, duchovními směry, náboženstvími a vyznáními. Pravda, přesahující všechny tyto kategorie. Pravda, stojící nad vším, jakoby na vysoké skále.

Dostat se k ní a najít ji mohou proto pouze vážně hledající. Cesta k jejímu nalezení je podmíněna upřímným, vážným zájmem a ochotou vynaložit určité úsilí a námahu k jejímu dosažení a pochopení, protože Pravda opravdu za to stojí.

Nicméně všichni ti, kteří nejsou ochotni, nebo ve své navyklé povrchnosti toho už nejsou schopní, všichni ti budou muset obejít na prázdno, protože jejich touha po Pravdě, jak vůbec nějakou mají, není pravá.

Člověče, pamatuj proto, že jen ten, kdo hledá, může opravdu najít, jen ten, kdo prosí, může opravdu dostat a jen tomu, kdo tluče může být jednoho dne otevřeno.

A proto ten, kdo nehledá, nemůže skutečnou Pravdu nikdy najít, ten, kdo neprosí, nemůže skutečnou Pravdu nikdy dostat a ten, kdo na bránu vedoucí k Pravdě naléhavě netluče, tomu tato brána nemůže být nikdy otevřena.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š

01.02.2016 17:23:32 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se