« Úvod | Překonejme omezující ú... »

Vážně zkoumejme všechny věci kolem nás

Člověk nemá prožívat svůj život nevědomě. Nemá pravdy a fakta, které se mu předkládají pouze slepě přijímat. Nemá je přijímat bez uvažování, protože tím se stává nesamostatným. Stává se tak nesamostatnou loutkou v rukou jiných. Nesamostatnou loutkou, která se pohybuje pouze prostřednictvím nitek názorů jiných.

My lidé proto nikdy nemáme přijímat názory druhých, aniž bychom je sami vážně nezkoumali. Vždyť každý z nás nese za sebe plnou odpovědnost. Odpovědnost nejen hmotnou, ale i duchovní. Přijímejme proto, nebo odmítejme vše pouze na základě našeho osobního zkoumání. To by mělo být pro nás rozhodující.

Nespoléhejme tedy nikdy pouze slepě na to, co nám tvrdí autority, odborníci, nebo jiné osobnosti a nebuďme líní samostatně myslet, ani zkoumat.

Každé naše rozhodnutí nám totiž neodvratně přináší určité následky. Při povrchním, neuvážlivém a špatném rozhodnutí mohou být tyto důsledky pouze negativní. Poctivé, důsledné, pozorné a hluboké zvažování je tou nejlepší zárukou toho, že budeme schopni zaujmout správný postoj a najít správné řešení, čehož důsledkem by pak logicky nemělo být pro člověka nic negativního.

Uveďme si příklad: Když před 2000 lety stál Ježíš před Pilátem, v davu, který měl rozhodnout o jeho životě a smrti se nacházelo pouze několik nenávistných, případně podplacených křiklounů. Jejich úkolem bylo křičet: Ukřižuj!

Tito zlovolní však svým pokřikem strhli lhostejný, nemyslící a důsledně nezkoumající dav, takže nakonec celé masy křičeli ono tragické: Ukřižuj!

Avšak bez uvědomění si důsledků osobní duchovní odpovědnosti za každý náš čin si tito lidé na sebe neuváženě uvalili nesmírně velkou vinu, nazývanou také karmou, nebo špatným osudem, jehož těžké důsledky museli od této chvíle snášet.

Poučení je tedy následující: Přísnému, důslednému, vážnému a až bezohlednému zkoumání třeba podrobit všechno, co se chystáme přijmout, nebo zavrhnout.

Výsada myslet totiž v sobě nese povinnost zkoumat! Každá lehkomyslnost, každé nekritické a povrchní přijetí názoru někoho jiného, ​​neboť lehkomyslné odmítnutí a odsunutí toho, co skutečnou hodnotu představuje se nám totiž může stát v dnešní vážné době osudným. Osudným nejen z hlediska hmotného, ​​ale také z hlediska duchovního.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.

14.12.2015 16:29:48 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se