« Úvod | Překonejme omezující ú... »

Vystěhovalectví - ignorování duchovních zákonitostí

Materialistické a ateistické lidstvo s pohrdavým úsměvem odmítá potřebu poznávání a respektování čehosi takového, jako jsou duchovní zákonitosti. Avšak v souvislosti se současnou vystěhovaleckou krizí nám všem pomalu začíná zamrzat úsměv na tváři. A to je pravděpodobně jen začátek. Začátek kolapsu společenského systému, arogantně ignorujícího téměř všechny duchovní zákonitosti a řídícího se pouze vlastním rozumem a racionální účelovosti.

Neboť i když se naše jednání a naše rozhodnutí zdají být účelové a rozumné, pokud nemají oporu v duchovních zákonitostech, nastávají nevyhnutelně dříve nebo později problémy. A pokud se v nevědomosti neustále setrvává, dojde nakonec ke kolapsu.

Zkusme se proto nyní podívat na problematiku vystěhovalectví, které nás dnes trápí právě z duchovního pohledu.

V evangeliích se píše, že bez Vůle Nejvyššího nepadne ani jen lístek ze stromu a že dokonce všechny vlasy na naší hlavě jsou sečteny. Znamená to, že na světě není žádných náhod a že i to nejmenší a nejnepatrnější dění je zákonitým dějem, probíhajícím v souladu s vyššími duchovními zákonitostmi.

Není tedy vůbec žádná náhoda, do jakého národa, do jaké rodiny, nebo sociálních poměrů se člověk rodí, zda žije v dostatku, nebo nedostatku, zda je zdravý, nebo nemocný. Absolutně všechno je řízeno dokonalou spravedlností, o které nemáme ani jen tušení a na základě které se každému z lidí dostává přesně toho, co si zaslouží.

Třeba totiž vědět, že nikdo z nás není na této zemi poprvé, ale byl zde již vícekrát. No a na základě toho, jaký byl, jak žil, jak jednal a jaké hodnoty uznával mu duchovní zákonitosti při jeho dalším příchodu spravedlivě určí místo, rodinu, prostředí, sociální status i zdravotní stav. Jednoduše řečeno, člověk se svým zrozením ocitá přesně tam a přesně v takových podmínkách, ve kterých si zasluhuje být a které jsou zároveň těmi nejvhodnějšími podmínkami z hlediska jeho dalšího osobnostního a duchovního vývoje. Z hlediska jeho dalšího vývoje směrem ke spravedlnosti, čestnosti, lidskosti, dobru a duchovnosti. A to i tehdy, pokud jsou tyto poměry drsné a tvrdé, protože právě tak si to zasloužil na základě dokonalé, vyšší Spravedlnosti a skutečné hodnoty všech svých minulých činů.

A teď se podívejme na lidstvo, které tyto skutečnosti absolutně ignoruje, protože to, co je pro náš svět nejdůležitějším jsou peníze. Touha mít se lépe a mít více peněz proto lidí nejednou nutí natrvalo opustit národ a poměry, které jim byly určeny vyššími zákonitostmi.

Po pádu železné opony v roce 1989 se dali národy Evropy do pohybu. Desetitisíce lidí z východní Evropy migrovali za lépe ohodnocenou prací na Západ a západní země s radostí otevíraly své trhy levné pracovní síle, ochotné provádět i ty nejpodřadnější práce. Zdálo se, že tato situace vyhovuje oběma stranám. Jedné, protože získala levné sluhy a druhé straně, protože mohla vydělat víc peněz než doma. Z pohledu lidí se tedy zdálo, že je vše v nejlepším pořádku.

To, že se dlouhodobým pobytem v zahraničí roztrhali mnohé rodinné svazky, to, že lidé byli vytrženi ze svého prostředí a ocitli se v prostředí v mnohém kulturně a společensky rozdílném, to, že se lidé stávali národně vykořenění, to už nikoho nezajímalo. Vše bylo přece kompenzováno penězi a finanční výhodností. Vždyť to je to nejpodstatnější a nejdůležitější, o co se je třeba usilovat v současnosti.

A jelikož v podstatě lidé obecně souhlasili s tím, co není z hlediska vyšších duchovních zákonitostí správné, jejich schvalování nesprávného principu mělo za následek gradování událostí. A i proto zaplavuje v současnosti Evropu nová vlna migrantů. Přicházejí jich tisíce, ovšem z prostředí, které se Evropě nikdy kulturně ani nábožensky nepřizpůsobí. Naopak, právě tito přistěhovalci budou Evropu postupně přizpůsobovat ke svému vlastnímu obrazu.

Nastává problém a Západ odhaluje svou pokryteckou tvář. Pokud totiž předchozí migrace Východoevropanů kulturním a duchovním vykořeněním negativně dopadala na tyto migranty samotné, bylo to v naprostém pořádku. Když ale vlna současné migrace hrozí kulturním a duchovním vykořeněním samotné Evropy, už to najednou v pořádku není. Pokud to však není v pořádku nyní, znamená to, že to nebylo v pořádku nikdy. Že prostě samotný princip migrace kvůli penězům a blahobytu není ve své podstatě vůbec správný. Podpora jakéhokoliv nesprávného principu má totiž za následek jeho gradování a to až do takové míry, že jeho nesprávnost nakonec pochopí i ti nejméně inteligentní.

A toto gradování následků schvalování nesprávného principu zažíváme v současnosti. Pokud ale zůstanou peníze a blahobyt pro nás vším, pokud kvůli penězům a blahobytu nebudeme přihlížet k duchovním zákonitostem, bude se všechno to negativní nezbytně stále více stupňovat. Stupňovat do takové míry, že nás to nakonec všechny pohltí.

Dalším duchovním zákonem, který je třeba zmínit a který materialisticko ateistická civilizace vůbec nerespektuje je zákon zpětného účinku, na základě kterého se nám nakonec vrátí všechno to, co jsme sami zasévali.

Je známo, že mnohé Evropské národy měli v minulosti kolonie, jejichž přírodní a lidské zdroje drancovali více či méně skrytým způsobem. A tak se děje až dosud, jenom sofistikovanějším a modernějším způsobem, a sice prostřednictvím kolonialismu ekonomického.

Pokud ale někdo drancuje, vykořisťuje a ovládá jiného, ​​zákon zpětného účinku mu to nakonec vrátí tak, že bude on sám drancován, vykořisťován a ovládnut. A tak tedy, v zákonitém zpětném účinku přicházejí masy lidí ze zemí třetího světa, aby drancovali, vykořisťovali a postupně ovládli celou Evropu. To drancování a vykořisťování se samozřejmě bude dít jinou formou, třeba prostřednictvím přiživování se na sociálním systému, nebo jinými, podobnými způsoby, ale podstata zůstává stejná. Co kdo totiž rozséval, to bude muset i sklidit. A přesně tak dnes sklízí Evropa to, co ve vztahu k zemím třetího světa dlouhá léta sela.

Dalo by se však namítnout, že my jsme v tom přece nevině. Vždyť my jsme neměli žádné kolonie, ani nijak jinak jsme se vůči zemím třetího světa neprovinili.

Opravdu jsme takoví neviní? Věru ne! I nám se v přiměřené míře vrací to, co jsme zaseli. I my jsme totiž svého času povolily přelety letadel NATO nad našim územím, které bombardovaly Srbsko. I my jsme svým dílem přispěli k ničení jiných zemí svým souhlasným stanoviskem s leteckými útoky v Libyi, či s vojenskou invazí v Iráku.

A když nás dnes Evropská unie tlačí ohledně kvót pro přijímání uprchlíků, sklízíme tím přesně to, co jsme zaseli. A proto nyní, v spravedlivých účincích zákona zpětného působení jsme i my vystaveni tlaku přílivu uprchlíků, kteří mohou z dlouhodobého hlediska, ať už kulturně, nebo ekonomicky negativně ovlivnit celou naši zemi.

Ne, žádné duchovní zákonitosti nelze obcházet aniž by to lidem nakonec nepřineslo neštěstí, nebo škodu. Nelze tedy drancovat jiných, nebo souhlasit s ničením zemí, aniž by se toto drancování a ničení nakonec nějakou formou nevrátilo zpět k nám samotným. V žádném případě tedy nelze něco sít, aniž bychom to pak nemuseli sklidit.

Člověče, pochop a poznej konečně, že si příliš malým a nepatrným na to, aby sis mohl beztrestně dělat co chceš! Člověče pochop a poznej konečně, že existuje Vyšší Moc a její zákonitosti, které se musíš naučit respektovat a které by si se měl proto snažit poznávat pokud nechceš, aby ti způsobily škodu. Platí totiž, že do takové míry, do jaké budeš tyto zákony ignorovat a obcházet, přesně do takové míry utrpíš škodu a bude se na tebe valit neštěstí. A pokud tyto skutečnosti nebudeš chtít pochopit vůbec, může tě to nakonec i docela zničit.

V našem konkrétním případě to tedy znamená, že za prvé můžeš člověče vždy sklidit jen to, co si zasel. Pokud tedy chceš sklízet dobro, sej vším, co činíš jen dobro. Proto nikdy nikomu neubližuj a nikdy ani žádné ubližování jiným neschvaluj.

No a za druhé to znamená, že tvé místo je v tom národě a na té půdě, kterou ti spravedlivé zákony tohoto univerza určili tvým zrozením. Můžeš sice kvůli lepším životním poměrům a lepší finanční situaci migrovat jinde, ale pouze za cenu duševní, duchovní a nakonec i fyzické újmy v podobě zkrácení tvého života, kterou ti to nevyhnutelně přinese.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.
03.11.2015 15:55:03 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se