« Úvod | Překonejme omezující ú... »

Úskalia mediálnych posudkov – odpovede na otázky

Nechala som si urobiť automatickú kresbu, na ktorej médium zobrazilo úroveň mojej duchovnej zrelosti. Žiaľ, výsledok ma dosť zarmútil, pretože podľa danej kresby mám údajne výrazne zablokované niektoré čakry a som aj pod vplyvom dvoch negatívnych bytostí. Môžete mi, prosím, poradiť, čo to pre mňa znamená a čo môžem pre zlepšenie tejto situácie urobiť? Momentálne sa cítim ešte horšie ako predtým a potrebujem pomoc. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je dôležité uvedomiť si, že médium síce môže približne určiť stav Vašej duchovnej zrelosti, no vždy ide len o aktuálny stav, určený práve v čase diagnostikovania. Tento stav sa však môže pod vplyvom rozmanitých podnetov už v priebehu krátkeho času zásadne zmeniť a spôsobiť, že diagnóza stráca svoju aktuálnosť a význam, keďže vypovedá o minulosti, ktorá je už preč. Inými slovami, posudok média je statický (vzťahuje sa na prechodné obdobie vývoja), pričom duchovný život človeka je veľmi dynamický, pretože sa využívaním slobodnej vôle neprestajne vyvíja a mení. Človek si tak neraz zúfa nad nízkym stupňom svojej zrelosti, hoci by mohol mať dôvod na radostné pozeranie do budúcna, ak sa medzitým zodpovedným vnútorným úsilím zdokonalil.

Mnohí mediálne nadaní ľudia navyše prehliadajú, že diagnostikovanie približného stavu duchovnej zrelosti človeka nadobúda zmysel až vtedy, keď dokážu rozlíšiť, či bol konkrétny stupeň dosiahnutý na ceste vzostupu alebo zostupu. Ak totiž médium zaznamenalo napr. nízky stupeň zrelosti dosiahnutý na ceste vzostupu, vyjadruje to pokrok a vytvára prirodzený dôvod na radosť, a naopak, ak bol pomerne vysoký stupeň duchovnej zrelosti dosiahnutý na ceste zostupu, mohol by byť prejavom úpadku a alarmujúceho stavu, vyžadujúceho urýchlenú nápravu.

Veľkému riziku sú vystavení aj ľudia, ktorí vidia auru a na základe jej prejavov odvodzujú hodnotu či celkovú zrelosť dotyčného človeka. Prečo? Aura sa môže aj za krátky čas výrazne zmeniť, a preto neposkytuje hodnoverný základ pre robenie takýchto vážnych záverov. A napokon, aj temperamentný človek, ktorého aura je neraz ovplyvnená rušivými emóciami, sa môže mať vrúcne srdce, bijúce pre Pravdu. Vždy preto treba hľadať v človeku jeho najvnútornejšiu duchovnú podstatu a nestavať strnulo na jej premenlivých vonkajších prejavoch. Kto tak nečiní a vynáša ľahkovážne posudky nad sebou či svojimi blížnymi, ktorí k nemu prichádzajú s dôverou, môže v krátkom čase narobiť viac škody ako osohu s nepredstaviteľnými následkami na osud zúčastnených.

Jediným meradlom ľudskej hodnoty je dôslednosť v čistote a spravodlivosti vo všetkých maličkostiach každodenného života a dlhodobé dobrovoľné usilovanie sa o dobro a harmóniu, preverené skúškou času.

M.Š. v spolupráci s http://www.pre-ludskost.sk/
06.04.2012 14:11:21 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se