Deset ran egyptských! Rána první: koronavirus!


Nemohu si poradit, ale já osobně vidím velmi velkou analogii mezi tím, co se děje v současnosti ohledně koronavirusové krize, a mezi tím, co se dělo kdysi za časů Mojžíše v Egyptě. Princip je totiž stejný, jen forma je jiná. A tím principem je, že Vládce univerza prostřednictvím přírodních dějů přiměje lidi sklonit se před jeho Vůlí, a pod tlakem provést to, co on chce. Pod tlakem je přinutí jít tou cestou, kterou on ukazuje. A lidská vůle se nakonec musí podvolit Vůli Vyšší. (více)
06.04.2020 17:39:22 | 0 komentářů | stálý odkaz

Koronavirus jako nástroj vyšší Moci! Kam nás tlačí?

Vše, co se děje kolem nás, nám chce něco říct. Chce nás něčemu naučit. Chce, abychom něco pochopili. No a takovým poselstvím je také současná koronavirusová krize. Zkusme se proto podívat na to, k čemu nás chce dotlačit. Neboť celosvětový důraz, s jakým se tak děje, si nutně vyžaduje naše plné pochopení situace.
(více)
30.03.2020 17:26:08 | 0 komentářů | stálý odkaz

Překonejme omezující úzus vlastní mysli a poznejme své pravé "já"!


Nikdo z nás by se neměl nechat svou myslí ovládat. Žel, ale právě taková je realita! Lidé nejsou pány, ale otroky, se kterými si jejich vlastní mysl dělá co chce. (více)
23.03.2020 17:31:35 | 0 komentářů | stálý odkaz

Vražedná tendence zlehčování problematiky posledního soudu

Mnozí lidé mají na rtech jen slova posměchu, když se vzpomene pojem poslední soud. Vždyť takzvaný konec světa a s ním spojený poslední soud měl být už mnohokrát v dějinách, a přece se nic nestalo. Byl to vždy jen falešný poplach. Nikdy k ničemu nedošlo, a proto hovořit o těchto věcech a strašit nimi už vyznívá trapně. A kdo s tím i přes zmíněná nevratná fakta nechce přestat, ten pouze sám sebe zesměšňuje. (více)
16.03.2020 18:49:42 | 0 komentářů | stálý odkaz

Zázrak! Jak dosáhnout materializace myšlenky?

Naše mysl představuje potenciál, který je při jeho efektivním využití schopný celkem reálně ovlivňovat fyzické a materiální dění kolem nás. Ukažme si sílu myšlenky na konkrétním příkladu maturitních zkoušek, při kterých dochází mnohdy k zajímavému fenoménu. Ne excelentní žáci na nich často excelují a naopak, velmi dobří žáci na nich často pohoří. Proč je tomu tak? Protože při tom sehrává zásadní význam právě materializace myšlenky. (více)
09.03.2020 18:30:04 | 0 komentářů | stálý odkaz

Freddie Mercury! Jaké si vzít poučení z jeho osudu?


Nedávno jsem měl možnost nahlédnout do knihy o skupině Queen. Psalo se v ní zejména o zákulisí různých turné, které tato velmi úspěšná skupina absolvovala v druhé půlce sedmdesátých let. Šlo o pohled jednoho z členů kolektivu pracovníků, takzvaných "bedňáků", majících na starosti aparaturu a ozvučení. (více)
02.03.2020 19:19:24 | 0 komentářů | stálý odkaz

Kvůli čemu vlastně existuje vesmír a my v něm?


Žijeme tak rychle, že mnozí si nikdy nenajdou chvíli času, aby se v klidu podívali ven z okna a položili si otázku: Na co to tu všechno kolem nás vlastně je? Jaký to má smysl? Jaký má smysl, že existuje vesmír? Jaký má smysl, že existuje planeta Země? Jaký má smysl, že existují lidé? Jaký má smysl existence rostlin a zvířat? Jaký to všechno má účel a k čemu to slouží? (více)
24.02.2020 18:36:07 | 0 komentářů | stálý odkaz

Nepoznané tajemství pravé podstaty Stvořitele


Pokud máme říct něco, co se bude tím nejzásadnějším způsobem dotýkat poznání samotné podstaty Stvořitele, je se potřeba nutně zmínit o jeho Trojjedinosti. (více)
17.02.2020 18:22:18 | 0 komentářů | stálý odkaz

Pozor! Jazyková zdatnost z nás ještě nedělá lidi!

Mladí lidé dnes často odcházejí do ciziny. Kvůli studiu nebo brigádě, nebo kvůli práci. Jedinci, kteří v zahraničí něco významné dosáhli, bývají často hosty různých rozhlasových pořadů, kde je vyzdvihována jejich šikovnost. No a samozřejmě, prvním nezbytným krokem ke všem jejich úspěchům byla znalost jazyka, nebo případně více jazyků.
(více)
10.02.2020 17:25:04 | 0 komentářů | stálý odkaz

Strašidla pochodují městy! Není to vůbec nevinná zábava!


V posledních letech k nám ze západu přichází další nové obohacení. Svátek Halloween a s ním související průvody nejrozličnějších čarodějnic a čertů. A čím jsou tyto masky hrůzostrašnější a děsivější, tím lépe! Tím je větší legrace! (více)
03.02.2020 18:22:55 | 0 komentářů | stálý odkaz

Ani duchovní pastýři nemají zcela jasno v otázce utrpení

Nedávno jsem si vyslechl rozhlasovou relaci. Šlo o rozhovor s mladým manželským párem. Pan a paní byli evangeličtí kněží a mluvili o různých tématech. Na závěr jim byla položena otázka, co doporučují lidem, když se jich ptají na utrpení. Když jim kladou otázku, proč trpí? (více)
31.01.2020 18:41:01 | 0 komentářů | stálý odkaz

O trapné a násilně dobré náladě šašků v rozhlasovém éteru


Jsou lidé, kteří poslouchají při své práci rozhlas, jako určitou zvukovou kulisu. Pokud patříte mezi ně, asi vám neušlo, že mnoho moderátorů přímo oplývá radostným nadšením a entuziasmem. Jakoby těsně před pořadem užili nějaké zázračné pilulky štěstí. Za každou cenu se snaží vyvolat dojem pohody a dobré nálady. (více)
20.01.2020 18:39:09 | 0 komentářů | stálý odkaz

Kontroverze existence dogmat v křesťanství


Dogma je něco jednou provždy dané a neměnné. Dogmata jsou věroučné pravdy, které se přijímaly na církevních koncilech závazně pro celé křesťanství. Jejich konečná podoba byla formulována nejvyšší církevní hierarchií a krystalizovala se po vzájemných, intenzivních a někdy i dlouhodobých jednáních. No a konečný výsledek, čili dogma, měli běžní křesťané už jen přijmout. Přijmout a uvěřit bez jakýchkoliv pochybností a bez přemýšlení.
(více)
13.01.2020 18:21:58 | 0 komentářů | stálý odkaz

Naléhavá potřeba přehodnocení svátku tří králů

Zakrátko po Vánocích, které jsou oslavou narození Ježíše Krista, oslavují křesťanské církve svátek tří králů. Tři králové, nebo také mudrci z východu, poznali a pochopili, že na zemi, konkrétně v židovském národě, se má narodit někdo Velký. Že se tam má narodit Mesiáš, Spasitel světa a Syn Boží. (více)
06.01.2020 17:38:16 | 0 komentářů | stálý odkaz

Svět, který si vybral ten horší díl! Tvrdá slova, adresovaná civilizaci materialistů!


Lidé dneška jsou mimořádně zaneprázdněni. Hodně pracují a mají na starosti mnoho věcí, které sotva stíhají. Jejich život je plný shonu a stresu až do takové míry, že mnohým se zdá být den příliš krátký na to, aby vše stihli. (více)
30.12.2019 18:23:21 | 0 komentářů | stálý odkaz

Neslyšíte? Burácející hlas posledního soudu volá DOST!


Tyto dva pojmy souvisí s katolickou terminologií a nejsou v zásadě nesprávné. Budeme tedy na nich budovat a podrobněji si objasníme dva nejdůležitější a nejzásadnější momenty celého našeho bytí. Avšak objasníme si je na základě poznání stavby stvoření a na základě zákonů, ve stvoření fungujících, čehož znalost žel křesťanství chybí. A proto v nesmírně zásadních pojmech, jako je osobní a poslední soud, v mnoha věcech tápe. (více)
23.12.2019 18:33:46 | 0 komentářů | stálý odkaz

Zkázonosné zanedbávání povinností v den sváteční!

Abychom pozemsky přežili, musíme si šest dní v týdnu plnit své mnohé pozemské povinnosti, ať už v práci nebo doma. Abychom duchovně přežili, musíme si v den sváteční plnit své základní duchovní povinnosti. (více)
16.12.2019 18:12:39 | 0 komentářů | stálý odkaz

Bezmezné sobectví a osobní uhlíková stopa


Skutečnost, že ekologické aktivity byly v souvislosti s Gretou Thunberg a lidmi, co stojí za ní ve značné míře zprofanovány neznamená, že nyní máme mávnout nad vším rukou tak, jak to mnozí s radostí udělali. Zásadní obrat v našem vztahu k přírodě je nutný, ale nevede cestou vyměření nových daní a dalšího, podobného sofistikovaného vydělávání na obyčejných lidech pod záminkou boje za ekologii. Ve skutečnosti však kvůli stále většímu hromadění zisků tak, jako vždy. Loutkou a nástrojem v rukou právě tohoto typu lidí se stala naivní Greta Thunberg. (více)
09.12.2019 18:18:17 | 0 komentářů | stálý odkaz

Máš povinnost budovat vztah ke svému Tvůrci!

Tento vztah má být tou nejzákladnější a nejpřirozenější skutečností pro každého vědomého tvora, žijícího ve stvoření. Neboť přesně tak, jak je prvním slovem absolutní většiny dětí slovo "máma", reprezentující jejich vztah k nejbližší osobě, přesně tak je základní povinností každého tvora, žijícího ve stvoření, mít vřelý, živý a pevný vztah ke svému vlastnímu Stvořiteli. (více)
02.12.2019 17:24:38 | 0 komentářů | stálý odkaz

Křesťané! Bratři! K poslednímu soudu nevstanete tělesně z mrtvých!


Nedávno mě v rozhlase upoutala slova kněze, který hovořil o tom, čemu věří křesťané. A křesťané věří, že když zemřou, v den soudu vstanou fyzicky z mrtvých a budou žít věčně. (více)
28.11.2019 15:55:08 | 0 komentářů | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se