Urážky voličů v parlamentu! Slovenská realita

Lidé si už zvykli na to, že opoziční a koaliční politici se nejednou dostávají do vzájemných, velmi ostrých slovních výměn a sporů. Už je to považováno za normální a s blížícími se volbami to ještě více graduje. A nejednou to graduje až do vzájemných urážek, ovšem to, k čemu došlo nedávno při podobné potyčce, překročilo všechny meze. (více)
07.10.2019 18:15:14 | 0 komentářů | stálý odkaz

Ostrá kritika teologie!

Je smutné, že existuje mnoho oblastí, ve kterých se současné křesťanství odklání od původního učení Ježíše Krista. A jedním z nich je právě teologie. Jde v podstatě o určitý druh filozofie a filozofování, se snahou o rozumově racionální rozebírání víry a její mnoha jednotlivostí. Vysoká teologie není něco, co by bylo přístupné nejširším masám věřících. Ale ne proto, že by snad byla skrývaná a utajovaná, ale proto, že je tak mimořádně komplikovaná a intelektuálně náročná. (více)
30.09.2019 18:38:18 | 0 komentářů | stálý odkaz

Děsivé neštěstí v Tatrách a jeho ještě děsivější symbolika


Bouře, která se strhla ve čtvrtek odpoledne 22. srpna 2019 v Tatrách se stává černým dnem v jejich historii. Na slovenské straně byl usmrcen jeden člověk a několik bylo zraněno, avšak epicentrem neštěstí se stala polská strana, kde zahynuli čtyři lidé a 157 bylo zraněno.
(více)
23.09.2019 18:27:37 | 0 komentářů | stálý odkaz

Asertivní jednání z duchovního hlediska

Otázka: „“Co si myslíte o asertivní komunikaci? Ve své funkci v práci mám totiž potřebu komunikovat asertivně. Žel, přišel jsem ale na to, že u určitých lidí prostě nemá smysl byt dobrý a milý. Zkouším být asertivní, ale cítím v duši chlad a bojím se, že to není ta pravá cesta. Velmi mě proto zajímá, jaký je duchovní pohled na tuto problematiku?“ (více)
16.09.2019 18:28:49 | 0 komentářů | stálý odkaz

Co stojí na nesprávném základě padne!

Když člověk někdy poslouchá český rozhlas, až žasne nad širokou škálou toho, co lidé dělají, o co se zajímají a co je baví. Existují desítky nejrůznějších aktivit, které se za jediný den objeví v různých rozhlasových reportážích. Desítky různých osobností z oblasti vědy, umění, politiky, zdravotnictví, sportu a jiných oblastí prezentují na rozhlasových vlnách své profesionální úspěchy i svůj osobní život. V rozhlase je zároveň cíleně vytvářena atmosféra pohody, úspěchu a snahy o úspěšné vyřešení všech, ještě existujících problémů. (více)
09.09.2019 17:36:11 | 0 komentářů | stálý odkaz

O výjimečnosti pohledu dávných židů na Stvořitele

Židovský národ v minulosti, zvlášť podotýkam v minulosti a nie v súčasnosti, mal výsadné postavenie spomedzi všetkých národov sveta. Nestalo sa tak však z nejakej ľubovôle. Podobnú pozíciu mohol zaujať hocijaký iný národ, ktorý by sa bol schopný významne duchovne povzniesť tak, ako sa to podarilo práve židom. Podarilo sa im to ale spôsobom, aký by si asi žiaden národ neprial. A síce, v prežívaní bezvýchodiskovej bolesti a utrpenia. (více)
02.09.2019 18:21:31 | 0 komentářů | stálý odkaz

Shora nechtěný kult osobnosti Ježíše Krista!

Slepý kult osobnosti je škodlivý vždy a v každém případě. To znamená, že jednoznačně tehdy, když jde o osobnosti negativní, ale žel také tehdy, když jde o osobnosti pozitivní. V pozitivním případě je totiž kult osobnosti zaměřen přednostně na osobu jako takovou a ne na to, co ve skutečnosti lidem přináší. (více)
26.08.2019 18:21:49 | 0 komentářů | stálý odkaz

Člověče! Ty sobecký ničitel přírody!

Nevím, zda jste zachytili zprávu, že od 29 července 2019 začíná lidstvo žít na ekologický dluh. To znamená, že tímto dnem jsme v rámci roku 2019 vyčerpali všechny obnovitelné zdroje, a od tohoto data až do konce roku budeme čerpat zdroje, které už příroda není schopna sama obnovit. Od tohoto dne tedy začíná naše bezohledné a trvale nezvratné drancování. Pravda je totiž taková, že v současnosti potřebujeme k uspokojení všech svých potřeb přírodní zdroje dvou planet, což značí, že životní úroveň lidí a jejich potřeby výrazně převyšují možnosti naší planety. (více)
19.08.2019 17:47:15 | 0 komentářů | stálý odkaz

Biblický názor na multikulturní míchání národů

Pokud se podíváme do Bible, konkrétně do Starého zákona, židovský národ je v něm výslovně varován před tím, aby uzavíral manželství s příslušníky jiných národů Kanaánu a nemíchal se s nimi.
(více)
12.08.2019 18:16:04 | 0 komentářů | stálý odkaz

Popis mechanismu degenerace lidskosti v člověku

Naše nejvnitřnější podstata je duchovní a pochází z duchovní říše, která se nachází nad hmotnou částí univerza. Duchovní podstata vstupuje do hmotného světa za účelem vývoje. Za účelem osobnostního o duchovního zrání. (více)
05.08.2019 17:36:22 | 0 komentářů | stálý odkaz

Není důležitějšího poznání, než je toto! Vzpamatujte se!


Vše, co kolem sebe vidíte, je konečné. Je dočasné. V určitém okamžiku to vzniklo a od okamžiku svého vzniku pomalu, ale jistě spěje k zániku. Týká se to lidí, zvířat, rostlin, ale také naší planety, Slunce a celého okolního vesmíru. Týká se to však zároveň nejen světa nejhrubší hmoty, kterou vidíme, ale také celého obrovského světa hmoty jemnější, kterou sice nevidíme, ale do které odcházejí naše duše po smrti, čili po odložení fyzického těla. Také tato jemnější hmotnost, takzvaná jemnohmotnost, podléhá zániku úplně stejně, jako všechno ostatní, co je hmotné. (více)
30.07.2019 18:40:15 | 0 komentářů | stálý odkaz

Vítejte v době teroru většiny menšinami!


Žijeme ve velmi zvláštní době, v níž se jevy, stojící mimo normu, začínají prosazovat jako norma pro celou společnost. Na základě toho se ale pak relativně normální společnost, stává sama postupně nenormální. (více)
22.07.2019 18:24:08 | 0 komentářů | stálý odkaz

Existence válek odhaluje pravou tvář naší civilizace!


Lidstvo prošlo velmi dlouhým vývojem, ale zarážející je, že od samých počátků až do dnešních dnů ho neustále doprovází prokletí války. Pokud se totiž z tohoto úhlu pohledu podíváme na naši historii, samotná podstata fenoménu války, se kterým je lidstvo tak neoddělitelně spojeno, zůstává stále stejná. To, co se mění, jsou jen vnější možnosti a kulisy, odpovídající technické úrovni každé doby. (více)
15.07.2019 18:12:57 | 0 komentářů | stálý odkaz

Proč je nutné usilovat o skutečné hodnoty?

Co znamenají hodnoty v životě člověka? Je to opravdu jen nějaká teoreticko filozofická otázka, nebo jde o víc? Nebo jde o zásadní dopad na život, na náš osud i na naši budoucnost? (více)
08.07.2019 17:16:43 | 0 komentářů | stálý odkaz

Zdrcující kritika mentality nejširších mas obyvatelstva

Většina obyvatelstva naší planety vnímá realitu velmi povrchně. Vnímá ji pouze čistě prvoplánově a mělce. Je to jen konzumní vnímání světa a života, bez jakékoliv ochoty a chuti hlouběji se zamýšlet nad věcmi a nad tím, co se nachází v hloubce, pod jejich vnějším povrchem. (více)
01.07.2019 16:28:55 | 0 komentářů | stálý odkaz

O tajemné, citově tvořivé schopnosti člověka

Lidé mají znalost a jsou informováni o různých věcech. Ale i přes velmi velkou šířku jejich záběru jim uniká to nejpodstatnější a nejzásadnější. A sice jejich vztah a postoj k základní, nebo jinak řečeno, božské síle, která proudí univerzem. (více)
24.06.2019 18:29:40 | 0 komentářů | stálý odkaz

Každý z nás je svrchovaným vládcem dvou říší


Aniž bychom si to vůbec uvědomovali, je každý z lidí neomezeným vládcem ve dvou obrovských říších. A to v říši svých vlastních, živých citových forem, a zároveň v říši svých vlastních myšlenkových forem. (více)
18.06.2019 18:26:43 | 0 komentářů | stálý odkaz

Odhalení tajemství pravého života a pravé modlitby


To, co lidé dosud považovali za modlitbu, byly jen nutné předstupně pravé modlitby, která spočívá v něčem, k čemu jsme zatím ještě nedospěli. V něčem, co tu na zemi vůbec neexistuje a k čemu snad dozrálo jen pár jednotlivců.
(více)
11.06.2019 18:23:49 | 0 komentářů | stálý odkaz

Odhalení pravdy! Francouzská revoluce žlutých vest z duchovního hlediska

Hned na začátku si je třeba uvědomit, že existují dva druhy revolucí. Prvním z nich jsou revoluce, které dokonale vyhovují nadnárodnímu kapitálu a úzkému, elitnímu klubu nejbohatších našeho světa.
(více)
03.06.2019 18:46:39 | 0 komentářů | stálý odkaz

Člověk a Země! Účastníci nesmiřitelného zápasu dobra se zlem


Představme si velký obraz, daleko přesahující rozměr čistě pozemské reality. Představme si síly Světla, nacházející se ve výšinách a síly temnoty, nacházející se v hlubinách. Síly Světla jsou silami dobra, silami bílé, silami míru, silami života, silami harmonie, silami porozumění, silami spolupráce, silami čistoty a silami krásy. (více)
27.05.2019 18:25:23 | 0 komentářů | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se